El Fangar


Una de les icones del patrimoni natural i  paisatgístic del Delta. I de les Terres de l’Ebre.